Philadria d.o.o. - katalog 9. dražba - april 2013

151

1991

SLOVENIJA

Republika Slovenija

**,I/IV (10),
Neizdane znamke (eseji) za prvo serijo slovenskih znamk. Znamke z motivi Triglava, ljubljanskega gradu, Prešerna in obrisa Slovenije, zobčana in nezobčana serija, vse v malih polah (po 10 znamk)! Dodatno še osnutek prospekta in ovitka prvega dne. Nekaj manjših gubic v papirju in prstni odtis na robu nezobčane pole 11 Sit. Dosedaj je bil v prodaji komplet originalnih pol le 2x, obakrat  na naši dražbi, poleg tega pa le peščica originalnih serij in en četverec (Fock&Pirc). Izkazalo se je, da so vse ostale pole in velika večina serij na tržišču brezvredni ponaredki. Tiskanih je bilo 10 kompletov malih pol, vsaj dva  kompleta pol sta raztrgana, večina preostalih kompletov pol je v zbirkah, ne na tržičšu. Kljub nekaj manjšim nepravilnostim ena zadnjih možnostih za nakup kompleta originalnih pol.

4500.00 R