Philadria d.o.o. - katalog 8. dražba - oktober 2012

207

1926

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

,189,
Razglednica, frankirana 0,50 Din., znamka je ekstremno široka na levi strani (cca. 0,5 cm zamaknjeno zobčanje v levo), poslana iz pomožne pošte "Bloška polica/(Lož)", žigosana Rakek (16.IX.26)

10.00