Philadria d.o.o. - katalog 7. dražba - april 2012

74

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,28, M 192 (2),
razglednica, frankirana z madžarskima znamkama 5 fil. (prečrtane kot neveljavne) in verigarjem 50 vin. iz Nestina (datum nečitljiv) v Zemun

10.00