Philadria d.o.o. - katalog 31

576

1900

Razglednice, Slovenija

O/B,,
Zidani Most, barvna litografija, trije motivi, poslana 1900.

14.00 R