Philadria d.o.o. - katalog 30

146

1945

SLOVENIJA

Pomožne izdaje 1945

,7 (2),
Slovenija, pomožne izdaje 1945. Ljubljana, kuverta frankirana 2 Liri (0,50 Lire premalo), poslana (?) priporočeno znotraj Ljubljane (7.VI.45)

70.00 R