Philadria d.o.o. - katalog 29

97

1921

SLOVENIJA

Verigarji

,P 30, Yu. P 52, 53 (2), Yu. 150/1,
Kuverta, frankirana 75 par, poslana lokalno, Ljubljana (5.XII.21). Ob dohodu portirana 1,50 Din. (6.XII.21), mešana frankatura portovnih znamk Kraljevine Jugoslavije in verigarjev (Porto, pomožna izdaja, žagasto zobčanje, vrednota 1 Din.). Redko

130.00 R