Philadria d.o.o. - katalog 29 dražba - april 2023

69

1920

SLOVENIJA

Verigarji

**/*,P 15/8,
Porto, pomožna izdaja, parske vrednote v navpičnem traku 10 znamk. Vse tri znamke vrednote 5 par in spodnja znamka vrednote 50 par so s prilepko, ostale znamke so brez prilepke, dobre kvalitete. Med drugo in tretjo znamko skoraj razpadlo po zobčanju in učvrščeno s prilepko

60.00 R