Philadria d.o.o. - katalog 29

484

1886

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Zbirka "Slovenija"

,37 I,
Žalna kuverta, frankirana 5 kr. z znamko izdaje 1867, poslana iz Maribora (18/1, 86) v Trst (19/1). Znamka leta 1886 ni bila več veljavna zato zaračunan porto 10 kr., označen s številko 10 v krogu, poleg črke "T". Redka kombinacija

40.00 R