Philadria d.o.o. - katalog 29

481

1881

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Zbirka "Slovenija"

,39 I,
Kompleten ovitek pisma, frankiran 15 kr., poslano priporočeno "Laibach Recom:, 21/9, 81" preko Krapine (27/9) v Sv. Križ - Začretje (28/9, 81)

40.00 R