Philadria d.o.o. - katalog 29

477

1877

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Zbirka "Slovenija"

,36,
Dopisnica 2 kr. s slovenskim tekstom, dofrankirana 3 kr., poslana z Rakeka (29/12, 77) v Ancono. Znamka 3 kr. je žigosana z železniškim žigom "K.K POST AMBULANCE No 9, 28/12,77", verjetno še niso prestavili datuma. Dopisnica je levo nekoliko pomečkana in zatrgana

30.00 R