Philadria d.o.o. - katalog 29

465

1864

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Zbirka "Slovenija"

,27, 34, GB 16,
Kompletno pismo, frankirano 25 kr., mešana frankatura, vrednota 10 kr. izdaje 1863 in 15 kr. izdaje 1864, poslano "Cilli, 29/2" (Celje, 1864, Mü. 421) v London. Ob dohodu preposlano znotraj VB in dofrankirano z znamko 1 penny VB (London, MAR 5 / 64). Na hrbtni strani tranzitni žig "KANDRZIN / ODERBERG / 1.3.". AT Ferchenbauer

600.00 R