Philadria d.o.o. - katalog 29

439

1854

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Zbirka "Slovenija"

,4 M III, 5 M III,
Kompletno pismo, frankirano 9 kr. (zgoraj robna črta ! ) + 6 kr. (nalepljena zadaj), poslano priporočeno "Stadt Laibach, 15/1" (Ljubljana, 1854, Mü. 1438) v Vösslau (16/1). Dva odtisa žiga "RECOMANDIRT". Obe znamki sta široko rezani in sveži.

150.00 R