Philadria d.o.o. - katalog 29

405

ca 1850/1918

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Avstrija

/ Δ / ○,,
Slovenija. Zbirka žigov slovenskih krajev pod Avstrijo v dveh debelih albumih za razglednice. Vsebuje posamezne znamke, odrezke in cele poštne dokumente. Dodatno še album za znamke z nekaj duplikati. Posebej povdarjamo, da so nekateri odrezki (predvsem obdobje 1850/67) rekonstrukcije - znamke nalepljene na papir, žig na papirju pa je dorisan z roko ! Nekateri celi dokumenti imajo sledi sprijetja v album. Zbirka s potencialom, zaradi napisanega priporočamo podroben ogled

750.00 R