Philadria d.o.o. - katalog 29

334

1981/4

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Jugoslavija

**,1900 U, 1973 U, 2053/4 U,
Jugoslavija, štiri nezobčane znamke 80-ih let, nežigosane v dobri kvaliteti

20.00 R