Philadria d.o.o. - katalog 29

262

1946

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Jugoslavija

**,493/493 I,
Partizani, pretisk nove vrednosti. Vrednota 8 na 9 Din, vodoravni par z desnega roba. Leva znamka ima pretisk (močno zamaknjen), desna znamka pa je brez pretiska. Znamki sta nežigosani, brez prilepke. Desna znamka je rahlo pomečkana. Še vedno menim, da je obstajala samo ena pola, pretiskana na ta način. Na osnovi slik v arhivu ocenjujem, da gre za par iz devete vrstice te edine pole. Zelo redko

250.00 R