Philadria d.o.o. - katalog 29

140

1945

SLOVENIJA

Pomožne izdaje 1945

,11,
Ljubljana. Kuverta (nekoliko pomečkana in zatrgana), frankirana 2,50 Lire, poslana priporočeno iz Ljubljane (8.VI.45) v Osijek (16.V.45), cenzurirano v Zagrebu

50.00 R