Philadria d.o.o. - katalog 29

119

1942

SLOVENIJA

Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija

,,
Italijanska dopisnica 15 cent., dofrankirana 1,85 Lire, poslana priporočeno s pošte Ljubljana 7 (6.11.42) v Domžale (13.11.42)

32.00 R