Philadria d.o.o. - katalog 28

64

1942

SLOVENIJA

Štajerska, nemška okupacija

,,
Poslovna dopisnica, frankirana 12 pfg., poslana Gurkfeld ((Krško) 2.4.43) v Amsterdam, neobičajna destinacija

40.00 R