Philadria d.o.o. - katalog 28

486

ca 1850/1995

Razno

,,
Razno. Karton za banane, z zapuščino zbiralca. Star Schwaneberger album cel svet (le delno popolnjen), nekaj delnih zbirk, mapa z nežigosanimi znamkami v količini, veliko nesortiranih znamk po vrečkah, tudi posamezne boljše. Zelo mešana kvaliteta. Star model flurescentne luči. Potreben ogled

100.00 R