Philadria d.o.o. - katalog 28

388

1945

Makedonija, pomožne izdaje 1945

**,6 I,
Cetinje, pomožna izdaja 1945. Vrednota 20 cent s pretiskom 10 Lir (namesto 15 Lir), nežigosana, komaj opazna sled snete prilepke. Signirana Tubinović

100.00 R