Philadria d.o.o. - katalog 28

358

1856

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Avstrija

,3, 4,
Kompletno pismo, frankirano 3 + 6 kr., poslano "Stadt Laibach, 15/7" (1856, Ljubljana) v Salzburg (18 JUL)

80.00 R