Philadria d.o.o. - katalog 28

263

1972

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Jugoslavija

**,1476 x,
Jugoslavija. Turizem, navaden papir. Vrednota 0,50 Din., Kruševac. Znamka iz levega zgornjega vogala, zobčanje je za en stolpec zamaknjeno v desno. Znamka je nežigosana zelo dobre kvalitete

20.00 R