Philadria d.o.o. - katalog 28

246

1950

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Jugoslavija

**,604 Ul,
Jugoslavija. "Partizani s pretiskom Jugoslavija", vrednota 5 Din., vodoravni par z levega roba. Leva znamka je na robu nezobčana. Znamki sta nežigosani, brez prilepke

30.00 R