Philadria d.o.o. - katalog 28

169

1997

SLOVENIJA

Republika Slovenija

**,206 U,
Slovenija. Šentjernejski petelin, nezobčana znamka iz desnega zgornjega vogala. Znamka ima lepilo, je pa v spodnjem delu nekoliko zapognjena

50.00 R