Philadria d.o.o. - katalog 28

158

1991/2015

SLOVENIJA

Republika Slovenija

**,,
Slovenija. Na videz kompletna zbirka nežigosanih znamk na doma narejenih albumskih listih v albumu (tudi "Idrijska čipka" 1997, "Češki ponatisi"). Visoka nabavna vrednost. Pole 80 osebnih znamk so v vogalih nalepljene na albumske liste

250.00 R