Philadria d.o.o. - katalog 27

99

1941

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

**/*,18/21a, 23/4a, 32a,
Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija. Kralj Peter II. s pretiskom "R. Commissariato", 7 vrednot z obrnjenim pretiskom (od obstoječih manjka le vrednota 2 Din.). Vse znamke razen vrednote 0,25 Din. imajo sled prilepke ali sprijetja na lepilu. Znamka 20 Din. je vodoravno prepognjena. AT Bar

80.00 R