Philadria d.o.o. - katalog 27

88

1941

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

**/*,59/60b,
Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija. TBC, pretiskane "Alto Commissario", vrednoti 1,50 + 1,50 in 2 + 2 Din. s tipično napako "manjkajoči A v LUBIANA". Obe znamki sta nežigosani, vrednota 2 + 2 Din. je brez prilepke, vrednota 1,50 + 1,50 Din. pa z ostankom prilepke. Dobra kvaliteta. AT Bar

200.00 R