Philadria d.o.o. - katalog 27

83

1941

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

**,7/I (2), 1/II (2),
Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija. Letalska serija, vrednoti 0,50 Din. in 20 din. v zobčanju 12 3/4 : 12 1/2 (oz. obrnjeno). Vsaka vrednota po dve znamki,  oba tipa pretiska (prva vrstica rombov zamaknjena v levo in prva vrstica rombov zamaknjena v desno). Vse znamke so nežigosane, brez prilepke dobre kvalitete. Vse štiri znamke so signirane Bar, obe znamki vrednote 20 Din. z AT Bar

360.00 R