Philadria d.o.o. - katalog 27

81

1941

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

**/*,1/10i,
Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija. Letalska serija, kompletna serija s tipično napako "Zlomljen C v Civile". Znamke so nežigosane v nekoliko mešani kvaliteti. Ključne vrednote, 30, 40 in 50 Din. so s prilepko, vrednota 40 Din. ima nekoliko popravljeno lepilo. Vrednota 50 Din. ima nekaj krajših zobcev. Vrednota 0,50 Din. ima rjavo piko v lepilu. Nekatere znamke so žigosane na hrbtni strani.  Kot kompletna serija redko, teoretično je možno sestaviti 9 serij.

360.00 R