Philadria d.o.o. - katalog 27

78

1941

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

**/*,1/10h,
Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija. Letalska serija, kompletna serija s tipično napako "Manjkajoči i v Sloveni". Znamke so nežigosane, pretežno brez prilepke (vrednoti 40 in 50 Din. sta s prilepko). Kvaliteta znamk je pretežno dobra, vrednota 50 Din. ima nekaj krajših zobcev. Kot kompletna serija redko, teoretično je možno sestaviti 9 serij.

420.00 R