Philadria d.o.o. - katalog 27

65

1941

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

** / * / ○,6/10b,
Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija. Porto, pretisk "R. Commissariato", kompletna serija z obrnjenim pretiskom ! Vrednota 10 Din. ima minimalno popravljeno lepilo na mestu, kjer je bila sneta prilepka in minimalno spraskana spredaj. Ta znamka predstavlja izjemno redkost. Zelo verjetno je, da je bila napačno obrnjena vlepljena v polo znamk pred pretiskovanjem. AT France. Vrednota 5 Din. je nežigosana, brez prilepke v zelo dobri kvaliteti. AT Ercegović. Za ostale znamke AT Bar. Vrednoti 0,50 in 1 Din. sta nežigosani, brez prilepke. Vrednota 2 Din. je žigosana

1500.00 R