Philadria d.o.o. - katalog 27

327

1941

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

*/**,433 (4),
Zveza bojevnikov, Ljubljana. Vrednota 0,50 + 0,50 Din, nežigosan četverec z levega roba z dvojnim navpičnim zobčanjem. Ena znamka je brez prilepke, ostale pa sledi prilepke ali sprijetja na lepilu

24.00 R