Philadria d.o.o. - katalog 27

30

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,14 (2),
Čekovna nakaznica, v pomanjkanju portovnih znamk frankirana 40 vin. z rednimi verigarji, žigosano "Sv. Pavel pri Preboldu, 20.V.20"

20.00 R