Philadria d.o.o. - katalog 27

267

1922

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

,56 I,
Čekovna nakaznica (večkrat prepognjena izven znamke), frankirana 0,50 Din. z vodoravno prepolovljeno znamko 1 Din., žigosano Suhor (29.IV.22)

30.00 R