Philadria d.o.o. - katalog 27

266

1922

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

,149, 151, 154, 155 (2), 158,
Paketna spremnica, frankirana 11,70 Din., poslana iz Sarajeva (20.I.22) v Donji Vakuf (23.I.22). Ob dohodu zaračunana ležarina 4 Din., z rednimi znamkami preko katerih je z roko izpisano "Porto"

30.00 R