Philadria d.o.o. - katalog 27

265

1922

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

*,165a K,
Invalidi s pretiskom. Vrednota 3 Din. z obrnjenim pretiskom (zelenim), nežigosana s prilepko, dobra kvaliteta

40.00 R