Philadria d.o.o. - katalog 27

187

1991/2015

SLOVENIJA

Republika Slovenija

**,,
Slovenija. Skoraj kompletna zbirka nežigosanih znamk na doma narejenih listih v albumu, z "Idrijsko čipko" 1997, češkimi ponatisi itd. Manjkajo nekatere osebne znamke. Pole 80 osebnih znamk so v vogalih prilepljene na liste. Priporočamo ogled

250.00 R