Philadria d.o.o. - katalog 27

176

1990/2014

SLOVENIJA

Republika Slovenija

,,
Slovenija. Zbirka OPD na albumskih listih v 6 fasciklih v kartonu. Prvi fascikel je močno specializiran, tudi nekaj znamk. Med ostalom komplet kuvert Plebiscit, žigosane znamke (večkrat Grbi, tip II), kuverte z mešanimi frankaturami z Jugoslavijo. Visoka nabavna vrednost. Iz zbirke Aleksandra Elsnerja

220.00 R