Philadria d.o.o. - katalog 27

170

1945

SLOVENIJA

Pomožne izdaje 1945

,,
Kuverta z nalepljenimi znamkami nemške okupacije (Pokrajinska serija), vse vrednote do 10 Lir., uslužno žigosano na dan osvoboditve Ljubljane "Laibach 3 (1), Ljubljana 3, 9.V.45". Rjave pike

30.00 R