Philadria d.o.o. - katalog 27

151

1945

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

●,51 Ul, 51,
Ljubljanska pokrajina. Pokrajinska serija, vrednota 1 Lira, levo nezobčana, v paru z normalno znamko. Znamki sta naknadno žigosani z žigom, ki takrat ni bil v uporabi

100.00 R