Philadria d.o.o. - katalog 27

141

1944

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

**/*,21/3, 25, 27,
Ljubljanska pokrajina. Letalska serija, 11 znamk s tipičnimi napakami. Pretežno dobra kvaliteta, brez prilepke. Vrednota 50 cent. ima rjave pike v lepilu, po ena znamka vrednote 2 Lire in 10 Lir sta s prilepko

90.00 R