Philadria d.o.o. - katalog 27

122

1942

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

,,
Štajerska, nemška okupacija. Poštna povratnica, lep odtis pomožne pošte "Lichtenberg / über Stockenhammer (Steierm)" (Svetina), preko pošte "Stockenhammer (Steierm), 22.9.42" (Štore)

24.00 R