Philadria d.o.o. - katalog 27

109

1941

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

**/*,,
Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija. Porto, pretisk "R. Commissariato", albumski list s posebnostmi pretiska. Zamaknjeni pretiski (tudi vrednota 5 Din. s tipično napako "Zlomljen R") ter 0,50 Din. s prebojem pretiska na hrbtni strani. Vse znamke so nežigosane, nekatere s prilepko. Deloma signirano Bar. Dodatmo znamka za 1 Din. z dvojnim pretiskom (AT Bar)

60.00 R