Philadria d.o.o. - katalog 27

107

1941

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

**/*,,
Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija. Letalska serija, pet vrednot z deloma manjkajočimi rombi. Vrednota 50 Din., z manjkajočim prvim levim rombom v zgornji vrstici. Znamka ima sledove sprijetja na hrbtni strani, AT Bar. Vrednote 0,50, 1, 5 in 10 Din. imajo manjkajoči predzadnji romb v zgornji vrstici. Vse štiri so brez prilepke, vrednoti 1 in 5 Din. z rjavimi pikami v lepilu. AT Bar

70.00 R