Philadria d.o.o. - katalog 27

104

1941

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

*,,
Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija. Kralj Peter II. s pretiskom "R. Commissariato", 13 vrednot s tipično napako "Zlomljen R" (manjkata le vrednoti 1 in 5 Din.). Vse znamke so nežigosane, višje vrednote s prilepko. AT Bar

80.00 R