Philadria d.o.o. - katalog 27

103

1941

SLOVENIJA

Zbirka "Dr. Ivan Turk"

**/*,,
Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija. Kralj Peter II. s pretiskom "R. Commissariato", kompletna serija s tipično napako "Manjkajoča pika na prvem i v Commissariato". Znamke so nežigosane, večinoma brez prilepke. Vrednote 0,25 Din., 2, 3, 16 in 30 Din. imajo ostanek prilepke ali sledove sprijetja na lepilu. AT Bar

80.00 R