Philadria d.o.o. - katalog 26

77

1945

SLOVENIJA

Pomožne izdaje 1945

,,
Ljubljana. Kuverta, z nalepljenimi znamkami nemške okupacije (Pokrajinska serija), vse vrednote do 10 Lir, uslužno žigosano na dan osvoboditve Ljubljane "Laibach 3 (1), Ljubljana 3, 9.V.45". Rjave pike

40.00 R