Philadria d.o.o. - katalog 26

67

1945

SLOVENIJA

Pomožne izdaje 1945

,,
Ljubljana. Privatni filatelistični proizvod, narejen ob osvoboditvi Ljubljane. Znamke Ljubljanske pokrajine (nemška okupacija), "Pokrajinska serija", z gumijastim pretiskom v treh vrstah: "Svobodni ! / 9 - maja 45 / petokraka zvezda", štiri vrednote (10, 20 cent, 1 in 1,25 Lire), nalepljene na kuverto in žigosane z žigom "Laibach 5 (1), Ljubljana 5, 9.V.45" (Dan osvoboditve Ljubljane). Znanih je le nekaj kuvert

250.00 R