Philadria d.o.o. - katalog 26

540

ca 1940/2014

Razno

** / * / ○,,
Zemlja. Tematska zbirka jugoslovanskega območja (nekdanja Jugoslavija in države naslednice). Zbirka vsebuje tudi nekatere boljše posamezne znamke iz serij in tudi kompletne serije. Kvaliteta znamk je nekoliko mešana ("Esperanto" Trst B ima popravljeno lepilo)

90.00 R