Philadria d.o.o. - katalog 26

282

ca 1820/58

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Avstrija

,,
Ljubljana, lot 11 predfilatelističnih pisem, 1 recepis in ena sprednja stran, z žigi Ljubljane (nekateri kot dohodni). Tudi rdeči žigi

100.00 R